onderzoekskader

Onderzoekskader MolensDenHaag Versie 9.doc

“Molens in Den Haag en omgeving Vroeger en nu”
vanaf de Romeinse tijd tot heden
Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Versie 9, Voorburg, 28 juli 2010

Laatste versie onderzoekskader:  http://www.molinoloog.nl/molens_den_haag/

Thema

Het onderzoek heeft betrekking op molens, die door wind- en spierkracht worden aangedreven. De onderzochte molens worden verdeeld over de functies: korenmolens, poldermolens, industriemolens en karnmolens. Daarnaast wordt er nog aandacht besteed aan windmotoren, gemalen, grutterijen en de energiemolens.

Er worden in het onderzoek naast de bestaande molens ook alle geheel of gedeeltelijk verdwenen molens onderzocht met uitzondering van de verdwenen karnmolens.  

Geografisch onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat de huidige gemeente Den Haag en de omliggende gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Hierbij zijn de gemeentegrenzen aangehouden volgens de ANWB Topografische Atlas Zuid-Holland 1:25000 uit 2004. Aangezien de poldergrenzen niet overal samenvallen met de gemeentegrenzen, zijn in enkele gevallen molens in de polder buiten de hiervoor genoemde gemeenten toch opgenomen.

Tijdsperiode

In het onderzoek is getracht alle gegevens van de oudst bekende molens te achterhalen. De onderzoeksperiode strekt zich uit van de Romeinse tijd tot heden. 

Onderzoeksaspecten

-Het onderzoeken van nationale, provinciale en lokale archieven, literatuur, internet en andere bronnen naar gegevens over het malen in ons onderzoeksgebied.

-Onderzoek naar het ontstaan van het malen, zowel door middel van spierkracht als de wind.

-Welke sociale, culturele en economische aspecten speelden bij het malen een rol?

-Welke molenaars hebben op de verschillende soorten molens gewerkt en welke molenbouwers zijn bij de bouw van de molens betrokken?

-Nagaan, wat de oorzaken zijn geweest, die tot de afbraak van de meeste molens heeft geleid en op welke wijze werden de maalactiviteiten daarna uitgevoerd?

-Het verkrijgen van technische  aspecten van het malen.

-Het in kaart brengen van de verschillende polders.

- Onderzoek naar specifieke onderwerpen zoals  molennamen, molenbaarden, molentaal, gevelstenen, spreekwoorden en rijmen.

-Opstellen van een tabellarisch overzicht van alle verdwenen molens, molenrestanten en nog aanwezige molens. Het vervaardigen van  vier kaarten,  waarop de  molens met hun functie in de jaren 1500, 1700, 1800 en 2010 worden weergegeven. Ook wordt per type molen het bestaan van alle soorten molens op een tijdas weergegeven, die loopt van 1000 – 2010.

www.molinoloog.nl